Tampereen Talouskoulun säätiö sr

Tampereen talouskoulun säätiö myönsi syksyn 2023 apurahahaussa 15 000 euron apurahan Nuori Yrittäjyys ry:lle ja 15 000 euron apurahan TAT Talous ja nuoret TAT ry:n Pirkanmaan aluetoimistolle.

Apurahalla tuettiin NYT:in järjestämän maksuttoman työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen järjestämistä ja TAT:in Yrityskylä-toiminnan ylläpitämistä Pirkanmaalla.

– Säätiön myöntämät apurahat edesauttavat, että mahdollisimman moni nuori innostuu työelämästä, oppii hallitsemaan omaa talouttaan ja tahtoo toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä, säätiön toimitusjohtaja Niilo Järkäs toteaa.

 

(Kuvat vas. ja bannerissa: Anriika Photography)

– Kuntarahoitus kattaa vuosikuluistamme noin kolmanneksen. Yrityskylässä on lisäksi kumppaneina oikeita yrityksiä, jotka kumppanuusmaksuillaan kattavat niin ikään noin kolmanneksen kuluista. Lisäksi haemme avustuksia ja tukea Tampereen Talouskoulun säätiön kaltaisilta paikallisilta ja valtakunnallisilta säätiöiltä ja muilta rahoitusta tarjoavilta yhteisöiltä, kumppanuuspäällikkö Kaisa Sälke kertoo.

Hän vastaa Pirkanmaalla kaikista paikallisista kumppanuuksista sekä osin myös valtakunnallisista sopimuksista.

Kumppanit saavat eniten näkyvyyttä juuri Yrityskylän kautta, mutta sopimuksista saatavat varat ohjataan koko yhdistyksen toimintaan.

– Tila- ja henkilöstökustannukset ovat kaikkein suurimmat kuluerämme. Eri puolilla Suomea meillä on 60 vakituista työntekijää, joiden lisäksi työllistämme vuosittain noin 200 osa-aikaista kausityöntekijää Yrityskylissämme.

Yrityskumppaneilla on mahdollisuus tehdä toimialaansa ja omaa toimintaansa näkyväksi ja rakentaa siten polkua tulevaisuuden työntekijöiden suuntaan. Samalla he ovat tekemässä yhteiskunnallisesti merkittävää vastuullisuustyötä nuorten hyvinvoinnin ja tasa-arvoisen tulevaisuuden puolesta.

 

(Kuva: Jari Runsas)