Tampereen Talouskoulun säätiö sr

Säätiön myöntämien apurahojen turvin on voitu toteuttaa monia nuorten ammattitaitoa ja liiketaidollista osaamista kehittäviä hankkeita.

Syksyn 2023 apurahahaku on päättynyt

Tampereen Talouskoulun säätiön tarkoituksena on edistää kotitalouksien hyvinvointia tukevien alojen aatteellista, ammattitaidollista sekä liiketaloudellista koulutusta, tiedonvälitystä ja tutkimusta sekä edistää perinteiden ja yhteiskuntasuhteiden vaalimista.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti ja tiedollisesti sellaisia henkilöitä ja yhteisöjä, jotka edistävät tai toteuttavat toiminnallaan kotien hyvinvointia tukevien alojen aatteellista ja ammattitaidollista tai liiketaloudellista koulutusta. Säätiö voi myös toteuttaa tarkoitustaan tukemalla alan vapaaehtoistoimintaa, tiedonvälitys- ja tutkimistoimintaa.

Apurahojen haku

Säätiön myöntämiä apurahoja, stipendejä ja kannustuspalkintoja voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset. Yhteisöille ja yhdistyksille voidaan myöntää lähtökohtaisesti vain kohdennettuja avustuksia tai apurahoja tai tunnustuspalkintoja.

Apurahoja, stipendejä ja kannustuspalkintoja on aiemmin myönnetty ensisijaisesti hankkeisiin, kouluttautumiseen ja toimintaan, joiden tavoitteena on:

 

Koulutus ja kouluttautuminen

Erityisesti ravintola- ja catering -alan sekä kotityö- ja puhdistuspalvelualan koulutus sekä yrittäjyyden ja yrittäjyysvalmiuksien hankkimisen tukeminen, kansainvälisen täydennyskoulutuksen ja palvelukulttuuriosaamisen tukeminen, kotitalouksien hyvinvointia tukevien alan oppilaitosten henkilökunnan täydennyskoulutus sekä sellaisten verkostojen tai tahojen tukeminen, jotka tukevat kotitalouksien hyvinvointia tukevien alojen opintoja.

 

Tiedonvälitys

Erityisesti kotien hyvinvointia tukevien alojen oppimateriaalin tuottaminen, painopistealueena ravintola- ja catering -alan koulutus, kotityö- ja puhdistuspalvelualan koulutus sekä kotien hyvinvointiin liittyvän yrittäjyyden ja yrittäjyysvalmiuksien koulutus.

 

Tutkimus

Erityisesti kotien hyvinvointia edistävän alan tutkimuksen tukeminen.

 

Perinteiden ja yhteiskuntasuhteiden vaaliminen

Toiminnallaan erityisesti kotien hyvinvointia tukevien alojen aattellista ja ammattitaidollista tai liiketaloudellista koulutusta edistävien tai toteuttavien verkostojen tai tahojen tukeminen.

 

Vapaaehtoistoiminnan tukeminen

Vapaaehtoistyön tukemisessa painopiste on vapaaehtoisuuteen perustuvien neuvonta- tai tukijärjestöjen avustaminen kotitalouksien hyvinvointia tukevilla aloilla.

 

Tampereen Talouskoulu antoi apua Ukrainan hädänalaisten kotien hyvinvointiin

Tampereen Talouskoulun säätiö päätti maaliskuussa 2022 antaa yhteensä 20 000 € tukea vapaaehtoisuuteen perustuville neuvonta- tai tukijärjestöille kotitalouksien hyvinvointia tukevilla aloilla. Säätiön myöntämä avustus kohdistettiin Suomen Punaisen Ristin (10 000 €) ja Suomen Unicef ry:n (10 000 €) kautta Ukrainan hädänalaisille kodeille.

Säätiön tietosuojaseloste

 

Tutustu vuoden 2023 apurahojen saajiin

Tutustu vuoden 2022 apurahojen saajiin

Tutustu vuoden 2021 apurahojen saajiin

Tutustu vuoden 2020 apurahojen saajiin

Tutustu vuoden 2019 apurahojen saajiin

Tutustu vuoden 2018 apurahojen saajiin

Hakumenettely ja hakuaika

Apurahaa, avustusta ja stipendejä haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta. Hakijan tulee luoda järjestelmään käyttäjätili ja jättää sinne hakemus sekä sen mahdolliset liitteet. Mikäli hakija on oikeushenkilö, merkitse hakemukseen hakijan (esim. yhdistys) tietojen lisäksi myös yhteyshenkilö.

Syksyn 2023 hakukausi alkaa 1.10. ja päättyy 31.10.2023. Avustuspäätökset julkaistaan joulukuussa 2023.

Tutustu säätiön tietosuojaselosteeseen täällä.

Kirjaudu hakujärjestelmään

Päätöksistä ilmoitetaan kirjallisesti

Apurahahakemukset säilytetään tietokannassamme enintään 12 kuukauden ajan. Säätiön hallituksen tekemistä rahoituspäätöksistä ilmoitetaan kirjallisesti vain niille hakijoille, joille apurahaa myönnetään.

Apurahojen, avustusten ja stipendien saajien nimet julkaistaan Tampereen Talouskoulun säätiön verkkosivuilla, ellei avustuksen hakija ole hakemuksessaan erikseen kieltänyt tietojen julkistamista.