Tampereen Talouskoulun säätiö sr

Tampereen Talouskoulun säätiön syksyn 2019 apurahat haettavana 7.10.2019 alkaen

Tampereen Talouskoulun säätiön tarkoituksena on edistää kotitalouksien hyvinvointia tukevien alojen aatteellista, ammattitaidollista sekä liiketaloudellista koulutusta, tiedonvälitystä ja tutkimusta sekä edistää perinteiden ja yhteiskuntasuhteiden vaalimista.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti ja tiedollisesti sellaisia henkilöitä ja yhteisöjä, jotka edistävät tai toteuttavat toiminnallaan kotien hyvinvointia tukevien alojen aattellista ja ammattitaidollista tai liiketalodellista koulutusta. Säätiö voi myös toteuttaa tarkoitustaan tukemalla alan vapaaehtoistoimintaa, tiedonvälitys- ja tutkimistoimintaa.

Apurahojen haku

Säätiön myöntämiä apurahoja, stipendejä ja kannustuspalkintoja voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset. Yhteisöille ja yhdistyksille voidaan myöntää lähtökohtaisesti vain kohdennettuja avustuksia tai apurahoja tai tunnustuspalkintoja.

Apurahoja, stipendejä ja kannustuspalkintoja myönnetään syksyllä 2019 ensisijaisesti hankkeisiin, kouluttautumiseen ja toimintaan, joiden tavoitteena on:

 

Koulutus ja kouluttautuminen

Erityisesti ravintola- ja catering -alan sekä kotityö- ja puhdistuspalvelualan koulutus sekä yrittäjyyden ja yrittäjyysvalmiuksien hankkimisen tukeminen, kansainvälisen täydennyskoulutuksen ja palvelukulttuuriosaamisen tukeminen, kotitalouksien hyvinvointia tukevien alan oppilaitosten henkilökunnan täydennyskoulutus sekä sellaisten verkostojen tai tahojen tukeminen, jotka tukevat kotitalouksien hyvinvointia tukevien alojen opintoja.

 

Tiedonvälitys

Erityisesti kotien hyvinvointia tukevien alojen oppimateriaalin tuottaminen, painopistealueena ravintola- ja catering -alan koulutus, kotityö- ja puhdistuspalvelualan koulutus sekä kotien hyvinvointiin liittyvän yrittäjyyden ja yrittäjyysvalmiuksien koulutus.

 

Tutkimus

Erityisesti kotien hyvinvointia edistävän alan tutkimuksen tukeminen.

 

Perinteiden ja yhteiskuntasuhteiden vaaliminen

Toiminnallaan erityisesti kotien hyvinvointia tukevien alojen aattellista ja ammattitaidollista tai liiketaloudellista koulutusta edistävien tai toteuttavien verkostojen tai tahojen tukeminen.

 

Vapaaehtoistoiminnan tukeminen

Vapaaehtoistyön tukemisessa painopiste on vapaaehtoisuuteen perustuvien neuvonta- tai tukijärjestöjen avustaminen kotitalouksien hyvinvointia tukevilla aloilla.

 

Tutustu vuoden 2018 apurahojen saajiin

Hakumenettely ja hakuaika

Apurahaa, avustusta ja stipendejä haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta. Pääset kirjautumaan järjestelmään alla olevasta linkistä 7.10.2019 alkaen. Hakijan tulee luoda järjestelmään käyttäjätili ja jättää sinne hakemus sekä sen mahdolliset liitteet.

Kirjaudu hakujärjestelmään

Apurahojen ja avustusten hakuaika umpeutuu 31.10.2019

Apurahahakemukset säilytetään tietokannassamme enintään 12 kuukauden ajan. Säätiön hallituksen tekemistä rahoituspäätöksistä ilmoitetaan kirjallisesti vain niille hakijoille, joille apurahaa myönnetään.

Apurahojen, avustusten ja stipendien saajien nimet julkaistaan Tampereen Talouskoulun säätiön verkkosivuilla, ellei avustuksen hakija ole hakemuksessaan erikseen kieltänyt tietojen julkistamista.