Tampereen Talouskoulun säätiö sr

Tampereen Talouskoulun säätiön tarkoituksena on edistää kotitalouksien hyvinvointia tukevien alojen aatteellista, ammattitaidollista sekä liiketaloudellista koulutusta, tiedonvälitystä ja tutkimusta sekä edistää perinteiden ja yhteiskuntasuhteiden vaalimista.
Apurahojen ja stipendien turvin on voitu toteuttaa useita tärkeitä hankkeita.